Kilder


Det nærmeste man kommer "førstehåndsinformasjon" i dag er skriftlige kilder, tegninger og bilder. Skriftlige kilder kan være personlige beretninger slik som Grenader Jacob Rasmussen Wassbottnens "Journal eller Reisebeskrivelse over Krigstoget som begynte 1807 og til 1814". Denne ble dog nedtegnet i 1828 etter minne, og er således mer en pekefinger enn håndfast bevis. Man må derfor se på publikasjoner utgitt etter 1814 med en sunn porsjon skepsis. Det samme gjelder illustrasjoner. A. Bloch er et godt eksempel på en dyktig kunstner som har tatt seg endel "kunstneriske friheter" som av ettertiden har blitt tatt for sannheter.
Vi har her forsøkt å samle både det vi har av lister over tilgjengelig litteratur, scannede original publikasjoner (kun som PDF-bilder) og det vi har som er
transkribert.
Transkriberte publikasjoner og PDF'er er lagt ut som egne linker på denne side.  
Alle bilder og all tekst på disse sidene er © copyright OJC og må ikke reproduseres eller på annen måte mangfoldiggjøres uten skriftlig samtykke fra OJC!

Reglementer

 Exerceer Reglement for Regiments Jægere

 Exerceer reglement for det Kongelige artilleri Corps 1778. PFD

 Interims feldt tieneste Reglement 1790. PDF

Reglement for Roeflotillen 1810. PDF

Håndbøker

Feldttienesten til veiledning for rekrutten som Infanterist

Tienesten i Feldten, av Generalmajor Johan von Ewald. PDF

 Afhandling om de lette Troppers Tieneste, av Generalmajor Johan von Ewald. PDF

Samtaler imellem en Hussar Corporal, en Jæger og en let Infanterist 1795. PDF

Den lille krig, eller de Lette Troppers Tieneste i Felten.  von Grandmaison 1810. PDF

Dokumenter

 Fortegnelse over tap ved 2den Feldtbataillon Søndenfield,

 Fortegnelse over behov for reperationer av Mundering lagret på Fredrikshald 1809

Litteratur

 Feldttoget i Norge 1814, af en norsk officeer (J.G.Meydell/BIR). Christiania 1815. PDF

Lister over litteratur 

 Liste over litteratur og publikasjoner om krigen i Norge i 1814 utgitt i ettertiden

 Liste over kjente reglementer, håndbøker og publikasjoner fra perioden 1750 til 1814 av interesse for oss

Linker til ebøker og edokumenter

 Liste over kjente ebøker og edokumenter tilgjengelig på internett