Publikasjoner utgitt i samtiden eller førHer følger en liste over publikasjoner utgitt før krigen i 1814. Dessverre er lite av dette stoffet scannet eller tilgjengelig elektronisk enda.

 

Utgitt:

Tittel:

Side-tall:

Eier:

Forfatter/

annet:

 

Kiøbenhavn 1781

Om militaire Poster, eller Afhandling om Feltforskandsningers Angrep og Forsvar, til nytte for en Infanteri-Officeer, der i Krigen detascheres

151 s.

UBB UBIT

Le Cointe, Jean-Louis

Kiøbenhavn [s.n.]

1787

Exerceer-Reglement for det Kongelige danske og norske Infanterie fra Aaret 1787

220 s., 6 fold. pl.

FOLKEMUS NBO

 

Kiøbenhavn

ca. 1790

Interims Felt-Tieneste-Reglement

150 s.

UBB

 

 

Christiania

1790

Fortegnelse og Detaille over de fornødne Feldt-Requisiter for en marcherende complet Feldt-Bataillon : bestaaende efter Hans Høyfyrstelige Durchlauchtighed den commanderende General Prinds Carl af Hessens Inddeelings-Ordre af 23de April 1789, for Den Norske Armee, af 4 Compagnier eller Divisioner ...

18 s., [1] fold. pl.

NBO

 

 

Trondhiem

1791

Det Kongl. allernaadigst anordnede Reglement for Borger-Compagnierne i Trondhiem de dato Christiansborg den 21. Jan. 1791

46 s.

NBO UBIT

 

Christiania 1791

Fortegnelse og Detaille over de fornødne Feldt-Requisitter for Detachementet til Hoved-Quarteeret : bestaaende, efter Hans Høyfyrstelige Durchlauchtighed den commanderende General Prinds Carl af Hessens Inddeelings-Ordre af 23de April 1789, for Den Norske Armee, af 12 Under-Officerer, 4 Tambourer, 2 Piibere og 160 Grenadeerer

8 s.

NBO 

 

 

Christiania 1791

Fortegnelse og Detaille over de fornødne Feldt-Requisiter for Det Kongelige norske Jæger-Corps, der paa Feldt-Foed er bestaaende af 4re Compagnier, hver til 2de Under-Officierer ...

8 s.

NBO

 

Kiøbenhavn

1795

Udkast til et Exercer-Reglement som af Hans Kongelige Majestæt allernaadigst er approberet for det norske jæger-corps

103 s.

UBB

 

 

Trondhiem

1798

Det Kongelig allernaadigst anordnede nye Reglement for Borger-Compagnierne i Trondhiem, dateret 2den Marti 1798

24 s.

NBO UBIT

 

 

Christiania

ca. 1800?

Udkast til Reglement for den norske Marines sømilitære Korps

31 s.

NBO

 

 

København

1802

Reglement for borgerbevæbningen i de danske kiøbstæder

8 s.

UJUR

 

København

1802

Afhandling om de lette Troppers Tieneste / Overs. af det Tudske ved Caspar von Schøller

XX, 310 s., pl.

UBB

Ewald, Johann von

Christiania : Trykt hos J. Ørbek Bergs Enke

1802

Om Tienesten i Feldten for Underofficerer af Infanteriet : saa og for Læge i Krigsfronten som til Landets Forsvar kunde ansættes ved Landværn- og Kyst-Milicen / forfattet i Spørgsmaal og Svar af J. von Ewald ; fordansket af J.H. Spørck

[1] bl., [4], 96 s.

NBO

UBB

UBIT

Ewald, Johann von

 

Spørck

Christiania 1803

Exerceer-reglement for det Kongelige danske Infanterie for Aaret 1787

251 s., 8 planer

UBB

 

 

København

1804

Exerceer-reglement for de borgerlig-militaire Infanterie-Corpser

 

UBIT

 

Kjøbenhavn

1804

Vinter-Exerceer-Reglement for Skiløberne i Norge

62 s.

NBO

 

 

Kiøbenhavn : Shultz

1804.

Reglement for det borgerlige Artillerie-Corps i Helsingør

29 s.

UBIT

 

Kiøbenhavn

1805

Interims Instruction for Felttienesten, som skal læres Underofficererne og de Gemene af Infanteriet

54 s.

UBB

 

 

Kiøbenhavn

1805

Forsøg til en Taktik for Infanteriet : til Brug for de Herrer Officerer, der selv vilde vejlede sig i Krigs-Videnskaberne

2 bind.

UBIT

Schøller, Caspar

Kiel

1807

Forandringer i det Aar 1787 for det Kongelige danske og norske Infanteri udgivne Exercerreglement

22 s.

UBB

 

 

Kjøbenhavn

1809

Feldttienesten : til veiledning for rekrutten af Infanteriet

26 s.

UBB

 

København

1810

Den lille Krig eller de lette Troppers Tjeneste i Felten / udg. i det Tydske med Anm. af Julius von Voss ; overs. i Dansken af Carl von Bentzen

xxvii, 211 s.

UBB UBIT

Grandmaison

 

København

1810

Reglement for Roeflotillen, fornemmelig med hensyn til dens militaire operationer i forbindelse med landarmeen

29 s.

UBB

 

København

1811

Exerceer-Reglement for Regiments-Jægere

228 s.

UBB

 

Trondhiem : Stephanson

1813

Feldttienesten : til Veiledning for Rekrutten, som Infanterist

24 s.

NBO UBIT

 

 

Christiania

1813

Felttjenesten for subalterne Officierer, især af Infanteriet : et Militair-Skrift / Fordansket efter det Tydske af W.W. Rode

X, 262 s.

UBB

UBIT

Krohn, August Friedrich vonInfanteri 1750 - 1814

Anhang zu denen Allergnädigst : emanirten Drey Theilen des Reglements für Unsere Geworbene und National-Infanterie
År: 1754
-----------------------------------------------------------------------
Anviisning til Feldt-Ingenieurkonsten tilligemed nogle Anmerkninger over adskillige Begivenheder og tilfælde i Krigen, samlet og oversat af de bedste militairskrifter...
Forfatter: Oxholm, Peter Lotharius von
Utgitt: København, 1777. 656 s.
-----------------------------------------------------------------------
Om Militaire Poster eller Afhandling om Feltforskandsnigers Angreb og Forsvar, til Nytte for en Infanterie-Officeer, der i Krigen detascheres
Forfatter: Cointe, Herr le
År: 1781
-----------------------------------------------------------------------
Exerceer-Reglement for det Kongelige Danske og Norske Infanterie fra Aaret 1787
År: 1787, København, 220 s., 6 fold. pl.
-----------------------------------------------------------------------
Exerceer Reglement 1788
År: 1788
-----------------------------------------------------------------------
Vaktliste ved Det 2. Trondhiemske Infanterie Regiments 2. Grenadeer Compagnie udi Aaret 1797. Holden af P. Lieutenant Rosenvinge
År: 1797
-----------------------------------------------------------------------
Reglement for Nationale Skieløbere som ifølges end videre med det anvendlige af det Gevorbne Norske Jæger-Corps's Reglement
Forfatter: Klüver, L.D.
Utgitt:      U.s., 1802. 103 s.
-----------------------------------------------------------------------
Militairisk lommebog til brug i feldten
Forfatter: Scharnhorst, Gerhard von
År: 1804
 -----------------------------------------------------------------------
Dag-Bog over Fremgangsmaaden ved Underviisningen i Trondhiems Exerceer Skole og hvad som afvigende fra det i Exercitien forhen her brugeligen,nu bliver at anmærke til Befølgelse.
År: 1807
-----------------------------------------------------------------------
Pligter for Underofficerer og Soldater ved den danske og norske Armee, af Infanterie Regimentets 3die Deel.
Forfatter: Dons, M.F.
År: 1808
-----------------------------------------------------------------------
Regler for infanteriet,naar samme skal fægte sprædet.
År: 1809
-----------------------------------------------------------------------
Feldtfortifikation: fordansket, forkortet og for endeel forandret
Forfatter: Mourier, F.G.H.
År: 1812
-----------------------------------------------------------------------


Artilleri 1750 - 1814

Artilleriarbeidsbok : håndbok for kadett
År: ca.1750-1760
-----------------------------------------------------------------------
Anviisning til Feldt-Ingenieurkonsten tilligemed nogle Anmerkninger over adskillige Begivenheder og tilfælde i Krigen, samlet og oversat af de bedste militairskrifter...
Forfatter: Oxholm, Peter Lotharius von
År: 1777
-----------------------------------------------------------------------
Exerceer reglement for det kongelig artilleri-corps
Forfatter: Von Huth
År: 1778
-----------------------------------------------------------------------
Geschichte der køniglichen Artillerieschule in Kopenhagen nebst zwo Reden welche in derselben den øffentlichen Prusungen gehalten worden
Forfatter: Abrahamson, Werner Hans Friedrich
År: 1780
-----------------------------------------------------------------------
Krigs-fyrverkeriet - til brug for kongelige artillericorps
År: 1785
-----------------------------------------------------------------------
Praktisk underviisning for dem, der ere bestemte til at betiene Feldt- Artillerie, og især Regiments-Artillerie
Forfatter: Mechlenburg, Ezechias Gustav
År: 1786, København, 227 s.
-----------------------------------------------------------------------
Exercice med Regiments-Canonerne.
År: 1787.
-----------------------------------------------------------------------
Haand Bog over Søe Artilleriets Hoved Sortementer til Flaadens Armering for Aaret 1794,
Forfatter: Lützow,H
År: 1794
-----------------------------------------------------------------------
Manoeuvre-reglement for reg.-artilleri
År: 1804
-----------------------------------------------------------------------
Handbuch der Artillerie
Forfatter: Scharnhorst, G. von
År: 1804-1806
-----------------------------------------------------------------------
Node Bog for Halvmaaned og 2de Waldhorn, Primo og Secondo
År: 1805, København, 23 s.
-----------------------------------------------------------------------
Node Bog for Trompett-Primo og Secondo til det Ridende Artillerie
År: 1805
-----------------------------------------------------------------------
Anmærkninger til Det praktiske Artillerie sammendragne efter Herr Lieutnant v. Rothes Foredrag
Forfatter: Rothe
År: 1807, København, 116 s., 39 s.
-----------------------------------------------------------------------

Cavalleri 1750 - 1814

Rytterie-Øvelser : udkast hvorledes kavallerister baade officerer og gemeene kunne i fredstid gjøres duelige til felttjenesten, og tydelige begreber om alting dem bibringes
Utgitt: København, 1786. 60 s.
-----------------------------------------------------------------------
Exerceer-reglement til hest og foeds for de kongelige norske dragon-regimenter
Utgitt: 1790
-----------------------------------------------------------------------
Exerceer - reglement til hest for cavalleriet
Utgitt: Kiøbenhavn, 1806
-----------------------------------------------------------------------