Liste over kjente ebøker og dokumenter


På internett forefinnes en lang rekke bøker som så langt har blitt gjort fritt tilgjengelig som "ebøker", grunnet reglene om opphavsrettigheter osv. Vi har her samlet en liste over de mest interessante bøkene som er tilgjengelig. NB forefinnes på Nasjonal Biblioteket.


"Militærbiografier: den norske hærs officerer fra 18. januar 1628 til 17. mai 1814".  Olai Ovenstad, 1948
BIND 1 A-H
BIND 2 I-Ø samt Tillegg bind I og kilderegister


"Biografiske data om 330 norske, norskfødte eller for noen nogen tid i den norske armè ansatte GENERALPERSONER 1628-1885"
. CARL JOHAN ANKER, 1885
Innhold, forord, arbeidets plan, kilder, armeens bestanddeler
Personregister
Bokstav A til B
Bokstav C til F
Bokstav G til H
Bokstav J til L

Boksatv M til O
Bokstav P til R

Bokstav S
Bokstav T til Å

Utenlandske Generalpersoner (side 289-327)
Statholdere, Militære sjefer, Festningskommandanter (side 331-359)
Trykkfeil, rettelser og tillegg


 Avhandling om Feldforskansningers Angreb og Forsvar. Kiøbenhavn 1781. PDF /NB

Forelæsninger over Militaire Landmaaling. Kiøbenhavn 1793. PDF /NB

 Taktik for Kavalerie og Infanterie. G. Scharnhorst. Kiøbenhavn 1792. PDF /NB

Spidsrods=straffens Afskaffelse ved den Norske Armee. Christiania 1814. PDF /NB