"Moderne" publikasjonerHer følger en liste over publikasjoner skrevet etter krigen i 1814. Dessverre er lite av dette stoffet scannet eller tilgjengelig elektronisk enda, men noe kan kjøpes antikvarisk. Så og si alt kan lånes gjennom bibsys.no. De enkelte bøkene listet under er "anmeldt" av våre egne (initialer i parentes).


Odd Lindbäck-Larsen: Den Norske hær og 1814. Utgitt av Forsvarsdepartementet, Oslo 1945. Denne boka er nøkternt saklig (basert på grundnig kildearbeid) og tørr på grensen til det selvantennelige. Standardverket for den som virkelig vil finne ut om den norske hær i 1814. (TB)

 H. Angell: Syv-aars-krigen for 17. mai 1807 – 1814. Utgitt av Aschehoug og co. (W.Nygaard), Kristiania 1914. Illustrert av A. Bloch. Sterkt preget av nasjonalromantisk sjåvinisme, men et fantastisk tidsdokument fra tiden rundt 1905 og den tidlige nasjonsbyggingen etter 1905! Definitivt den lettest tilgjengelige fremstillingen av krigsårene tidlig på 1800-tallet. Blochs illustrasjoner har i en årrekke dominert oppfatningen av hvordan norske soldater i perioden 1807-1814 var uniformert og utrustet, men nyere forskning har vist at Bloch tok feil på flere punkter. Dette reduserer ikke den kunstneriske verdien av illustrasjonene, men som uniformshistorisk kilde må de avskrives. (TB)

 Carl Joh. Ljunggren: Minnesanteckningar under 1813 och 1814 årens kampagner uti Tyskland och Norge.
Utgitt av Adolf Bonnier, Stockholm 1855. Inneholder 14 fargeplansjer og 3 kart. Spesielt interessant fordi den ser felttoget i Østfold fra svensk side fra en som selv var med. Dette blir en litt annen vinkling enn Angell kan man si... Skulle nesten ikke tro det var samme krigen...(TB)

Gusftaf Björlin: Kriget i Norge 1814 efter samtidas vittnesbörd framställdt.
Utgitt av P.A. Norstedt & söner förlag, Stockholm 1893. Inneholder 3 kart. Felttoget sett fra svensk side.