Feldttienesten

til

Veiledning

for

Rekrutten som Infanterist.

Trondhiem ,          1813

Trykt hos W. Stephanson

©Lars Henriksen 2005

1. Indledning.
2. Om en Armees Inqvartering i Feldten, og hvorledes den sørger for sin Sikkerhed.

3. En Kolonnes Marsch mod Fienden.