Sanger

Soldater har til alle tider verdsatt sangen som en av sine viktigste kilder til adspredelse og underholdning. Vi har her forsøkt å samle sanger som ble sunget av soldatene i perioden frem til 1814.

Norges skaal

Kråkevisa (AKA Mannen og kråka)

Zinklars vise

Sang, paa Prinds Christian August's Fødselsdag den 9de Julii 1808

Sång under Tåget til Norrige 1814