Dette er en oppbyggende sang som ble skrevet for de Svenske soldatene som angrep Østfold  28 juli 1814. Melodien er ukjent, men rimet er godt.

Sång
under Tåget til Norrige 1814


I ynglingar, som hemma går,
Förutan vapen, jag er spår
(Choir:) Er  kyssar ingen flicka mer,
Och inga Lagvar vänta er.

Men jag är Svensk och Krigare,
Som icke fruktar Kulorne;
(Choir:) Från Tysklands slättor segershäll
Jag vandrar nu til Norriges fjäll.

Vår stora Prins han för oss an,
Om segran ingen tvifla kan
(Choir:) Den segrat har vid Leipzigs Port
Han fruktar icke Christian stort.

En Svensk är aktad i alla land,
Förakta de vårt brödraband;
(Choir:) Så skola Norrmän röna ifi,
Att ej med Svenskar skåmtas må.


Den Tolfte CARL i vintren kall
Marcherade till Frederikshall,
(Choir) Och døden mötte honom där,
Men Hjeltens död ej hämnad är.

Nu hämndens timme slagen är,
Men Svensken ingen hämnd begär,
(Choir:) Än bjuda vi en fridsam hand,
Kom Norrmän! Knyten fridens band.

vi till vår Fosterbygd,
Att lefva uti fridens skygd;
(Choir:) Muskötten, altid brukt med fog,
Bortbyts mot Makan och en Plog.