Foredrag i Norsk Våpenhistorisk Selskap November 2007