Presse

Onsøske Jæger Compagni  deltar fra tid til annen på arrangementer som dekkes av pressen. Her følger et utvalg av artikler og nettsteder som har omtalt eller dekket vår virksomhet de siste årene. Vi figurer også som "statister" på andre bilder for arrangementer der vi ikke er..... RB.no Den store museumsguiden. Publisert 23.07.10. Statist-bilde!

  "Liv i stuene" på Glomdalsmuseet 2010

  Bygdedagen i Onsøy 2010

  Avdukingen av det restaurerte Christian August-monumentet, Norsk Folkemuseum Bygdø 2010

  Skog, jakt og våpen, Norsk Folkemuseum Bygdø 2010

  Bondens våpen, Norsk Folkemuseum Bygdø 2010

  Forsvarets dag, Fredrikstad Festning 2009

  Foredrag i Norsk Våpenhistorisk Selskap November 2007

  Bombardementet av København 2007

  Eidsvoll 1814, Historien bit for bit juli 2007

  Æresvakt på Eidsvoll 17. mai 2006