Søndenfjeldske Geworbne Infanteri Regiment 1814 (Fredsorganisasjon)

Strukturen som regimentet hadde i 1814, ble opprettet etter ordre av 22 Februar 1810. I denne sammenhengen ble det gamle Søndenfjeldske regiment (fra før 1810) slått sammen med 2. bataljon fra Akerhusiske Infanteri regiment. Etter den nye hærplanen av 30. Juni 1810 ble det ansatt en Bataljons Kirurg ved den Geworbne (vervede) bataljonene inntil fiendtlighetene hadde opphørt.  31/1-1811 ble Grenaderkompaniene lagt ned og erstattet av regimentsjeger kompanier.

 

Søndenfjeldske Geworbne Infanteri Regiment

Regimentssjef: Oberst og kammerherre Johan Daniel Fredrich Petersen

1.       Geworbne bataljon

Bataljonsjef: Oberstløytnant Otto Christopher Hiermann

                                            I.            Musketerkompani

                                          II.            Musketerkompani

                                        III.            Musketerkompani

                                        IV.            Musketerkompani

                                          V.            Jegerkompani

Kompanisjef: Kaptein Johan Henrich Spørck

2.       Geworbne bataljon

Bataljonsjef: Major Hans Christian Harboe Grøn

                                            I.            Musketerkompani

                                          II.            Musketerkompani

                                        III.            Musketerkompani

                                        IV.            Musketerkompani

                                          V.            Jegerkompani

Kompanisjef: Kaptein Nils Henrich Finne

1.       Nasjonale bataljon

       Bataljonsjef:

                                           I.            Tune

                                         II.            Rygge

                                       III.            Borge

                                       IV.            Skibtvedt

                                         V.            Hobøl

                                       VI.            Onsø (Jegerkompani)

Kompanisjef: Kaptein Peter Myhre

2.       Nasjonale bataljon

Bataljonsjef:

                                            I.            Vestre Jarlsberg

                                          II.            Østre Larvik

                                        III.            Søndre Jarlsberg

                                        IV.            Nordre Larvik

                                          V.            Østre Jarlsberg

                                        VI.            Vestre Larvik (Jegerkompani)

RA-KGII-C289-Lister SGIR 1811-14                      Liste

Over hvorledes Hr. Officierene Bataillons og Compagnieviis ere ansatte ved det Søndenfieldske Infanterie Regiments gevorbne (og nationale) Compagnier udi Aarets Slutning 1813.

   

Bataillonerne

Compagnierne

Compagniechefer

Alder

Har tient

Premierlieutenanter

Alder

Har tient

Secondlieutenanter paa eldste Gage

Alder

Har tient

Secondlieutenanter paa yngste Gage

Alder

Har tient

1ste Bataillon

Liv Compagniet

Oberstlieutenant Daniel Frederik v. Petersen

57

43

Christian Frederik v. Ruge

26

15

Prlt Carl Nicolai v. Wechorst

25

6

Secondlieutenant Peter v. Brock

?

?

4de Musketer Compagnie

Otto Christopher v. Hiermann (batt.comm)

61

43

Frederik Hendrik v. Conradi

23

6

Vacant

 

 

Seclt. Hans Hansen

25

5

5te Musketer Compagnie

Gottfried Gustav von Klem

51

36

Peder Hansen? v. Schaubye

26

10

Prlt. Thomas Sommer v. Normann

29

5

 

 

 

7de Musketer Compagnie

Capitaine Christian Frederik v. Grüner

34

25

Niels v. Bodin

25

5

Prlt. Poul Andreas v. Moltzow

23

6

 

 

 

1ste Jæger Compagnie

Johan Hendrik v. Spørck

35

24

Jørgen v. Norbye

25

9

Seclt. Lars v. Sæther

22

5

Seclt. Johan Christopher v. Brock

20

4

2den Bataillon

2dre Musketer Compagnie

Batt.comm. Major Christian Harboe v. Grønn

52

37

Premierlt. Ivar v. Hartwig

30

15

Prlt. Peter August v. Schreiber

25

6

Seclt. Gulbrand Tollefsen v. Sæther

?

?

8de Do. Do.

“ Johan Arnt v. Hals

42

24

“  Mathias v. Bodom

26

6

Seclt. Niels v. Weernskjold

29

5

 

 

 

3de Do. Do.

Capitaine Poul v. Magnussen

50

27

“ Ole Arnt v. Thesen

37

21

Prlt. Erich v. Møller

24

9

 

 

 

6te Do. Do.

“ Hans Frederik v. Tambs

40

24

” Uldrik Frederik v. Beichmann

36

Ej?

” Jens Christian v. Ramm

22

5

 

 

 

2dre Jæger Compagnie

Niels Hendrik v. Finne

43

27

“ Niels v. Meldahl

35

15

Seclt. Hendrik v. Westphal

21

5

Seclt. Christian v. Norbye

20

4

1ste (nasj.) Battaillon

Tunøiske Compagnie

Major Magnus Arboe v. Fougner

48

35

Prlt. Johan Wilhelm v. Radich

23

10

Seclt. Jacob Christopher v. Meyer

22

11

(NB: ingen differanse angitt for nasjonale seclt)

 

 

Ryggiske Do.

Capitaine Michael Ferdinand v. Daldorph?

46

28

“ Jacob Romanus v. Møller

23

12

 

 

 

 

 

 

Borgeske Do.

Christian v. Heide

45

25

“ Hans Johan v. Lemvig

26

5

 

 

 

 

 

 

Schibtvedtske Do.

“ Johannes v. Bentzen

34

18

“ Lars Christian v. Heidenreich

22

10

 

 

 

 

 

 

Hobbølske Do.

Capitaine Christian Gottlieb von Hermanstorff

29

15

Rasmus Wexel v. Heide

40

25

 

 

 

 

 

 

Onsøiske Jæger Compagnie

Peter v. Myhre

38

23

“ Niels Wærnskjold v. Brock

27

15

 

 

 

 

 

 

2den (nasj) Battaillon

Væstre Jarlsbergske Compagnie

Oberstlieutenant Frederik Christopher v. Ditten

52

44

Prlt. Waldermar Wilhelm v. Bang

29

6

Seclt. Michael v. Lyche

23

5

 

 

 

Østre Laurvigske Do.

Capitaine Hans Peter v. Tharum?

50

34

“ Jens v. Ziegler

29

14

 

 

 

 

 

 

Sønder Jarlsbergske Do.

Jacob Holst v. Ager

41

30

Vacant

 

 

 

 

 

 

 

 

Nordre Laurvigske Do.

” Hans Glad v. Ager

38

22

” Peter Hersleb Harboe v. Castberg

20

9

 

 

 

 

 

 

Øster Jarlsbergske Do.

” Severin Cornelius v. Brun

39

21

Hans Christian v. Harboe

30

20

 

 

 

 

 

 

Væstre Laurvigske Jæger Compagnie

“ Jens Ziegler v. Leth

34

20

Tollef v. Wiigh

31

12

 

 

 

 

 

 

 

Frederikshald den 31ste Decembre 1813                      Petersen