Johan Daniel Friderich Petersen

Født 21/12-1757 i Kristiania. Sønn av stiftamtmann i Bergen, Christian Petersen og Anna Larsdatter. Michelsen (Ramus), en datterdatter av Anna Colbjørnsdatter.  Kom i tjenesten ca. 1771. Sekondløytnant. ved Nordenfjeldske gevorbne infanteri regiment 4/3-1773. Forsatte til Fyenske infanteri regiment 4/10-1780. Premierløytnant ved Slesvigske infanteri regiment 5/11-1784 med ansiennitet fra 13/3-1783. Kaptein ved 2. Akershusiske. nasjonale infanteri regiment og sjef for dettes nasjonale artilleri kompani 11/1-1788, men fikk regimentets nasjonale Enebakske kompani fra september samme året.  Ved omorganisasjonen fra 1/5 -1789 ble han med sitt Enebakske kompani overført til 1. Akerhusiske nasjonale infanteri regiment (ved kongelig resolusjon 29/5 s.å.) Kaptein. ved Norske Jegerkorps 3/12-1790. Major ved 2. Akershusiske nasjonale infanteri regiment, kommandør for regimentets 2. nasjonale bataljon og sjef for Vestre Laurvigske kompani 23/1-1801 med ansiennitet fra 31/8-1798. Oberstløytnant karakterisert 4/12-1807 (kongelig resolusjon 18/12 s.å.). Virkelig oberstløytnant og sjef for 2. gevorbne grenander kompani 20/6-1808. Forsatt til Søndenfjeldske infanteri regiment som obl. og bataljonssjef 22/12-1808. Fungerte som regimentssjef fra 1/7 -1810 med 1200 riksdaler av regimentssjefgasjen. Oberst karakterisert 17/7-1810. Kammerherre. Virkelig oberst og sjef for samme regiment 2/7-1811. Generalmajor 22/5-1814. Etter søknad. meddelt avskjed i nåde 27/9-1814 med 2/3 av den for en gevorben regimentssjef reglementerte gasje i pensjon, inntil neste ordinære storting. Død 24/9-1816 i Akershus Slottsmenighet, begr. 4/10 s.å. Gift: Søkte i april 1791 tillatelse til ekteskap med frk. Henriette Fredrikke Scheel.