Hans Christian Harboe Grøn

Født cirka 1761 i Norge. Kom i tjenesten cirka 1775. Sekondløytnant a la suite ved Norske Livregimentet i København 28/4-1784. Virkelig fenrik der på underoffisers lønn 29/9-1786. Fenriks gasje 5/1-1787 fra 1/1 s.å. Virkelig sekondløytnant ved den Kronborgske bataljon 2/5-1788. Premierløytnant karakterisert 13/8-1790 med ansiennitet fra 31/7 s.å. Virkelig Premierløytnant sammesteds 14/10-1791.

Kaptein ved Søndenfjeldske infanteri regiment i Norge og sjef for Vestre Rakkestadske kompani 3/5-1799. Forflyttet til Iddeske kompani 16/5-1800, men fikk 2. gevorbne grenader kompani fra 9/4-1802. Major ved regimentets 2. gevorbne bataljon 17/7-1810. Forflyttet til 1. Gevorbne bataljon 26/7-1811. Bataljonssjef for 2. gevorbne bataljon 3/2-1812. Var kompanisjef for 2. gevorbne musketerkompani. Stod ennå som sjef der i 1817. Utsatt på vartpenger, antagelig fra 1/1 1818. Død 7/9-1824 på Fredrikshald. Gift: Fikk i des. 1799 tillatelse til ekteskap med Bodil Christine Petersen død 1853 i Kristiania, datter av ølbrygger.