Farb'ismen

Som forening streber vi hele tiden mot det "perfekte", men det vil alltid gå en grense som man hverken ønsker, kan eller bør skritte over! En ting er å ta av seg klokken og legge igjen mobilen i bilen. Langt verre er det å trekke ut plombene og legge om kostholdet for å se passe underærnert ut!
Utstyret og uniformene våre er hele tiden på "bedringens vei", og vi er stadig på vei mot en standarisering. Men helt i mål kommer man aldri......
Selv anser vi det vi bedriver som en mellomting mellom reenacting og levende historieformidling.

Wikipedia.no definerer "Reenactment" som følger:
Reenactment er en rollespill-liknende aktivitet der historiske epoker eller hendelser, ofte berømte slag, blir gjenskapt med deltakere i tidsriktige drakter og utstyr. Renactment er for deltakerne en blanding av nostalgi, lek og historie-interesse og en populær hobby blant voksne i særlig Europa og USA. Deltakerne eller «skuespillerne» er vanligvis medlemmer av reenactment-foreninger og betegner seg ofte med det amerikanske «reenactors». Mange har offentlige oppvisninger på stevner og festivaler.

Et uttrykk som ofte brukes om de som ikke akkurat legger sin flid i det hele er "polyester soldater" eller "farb".

Wikipedia.com definerer "Farb" som følger:
"Farb" er en nedsettende betegnelse brukt innenfor reenacting som en referanse til deltakere som utviser en likegyldighet til historisk autentisitet, enten fra et materiell-kulturelt ståsted eller i handling. Det kan også referere til ikke-autentiske materialer som brukes av disse deltagerne.
"Farbs" er en type reenactors som bruker relativt lite av sin tid eller penger på autentisitet med hensyn til uniformer, tilbehør, eller til og med periodisk oppførsel. Også ofte kalt "polyester soldater". "Godt nok" holdningen er utbredt blant "farbs", selv om den tilfeldige observatører kan være i stand til å påpeke feil.

Farb = "Far be it from authentic."

Farb = "Far Be it for me to question/criticise,"

Farb = "Fast And Researchless Buying".

Enkle eksempler på dette er for eksempel forflytning med Rema 1000 bærepose eller å snakke i mobiltelefon under en oppstilling.
Mye kan forbedres med enkle midler. Når man går inn i rollen som reenactor bør man legge igjen det "andre livet" enten i bilen eller teltet. Dersom man har et telt fullt av anakronismer (Anakronisme (fra gresk ana, tilbake, og chronos, tid) vil si at noe forekommer i en annen tid enn det normalt kan eksistere) bør man holde teltet lukket for publikum. Øl nytes best fra blikkrus og embalasjen trives best i teltet!

Vi tar avstand fra det "halvhjertede", men forsøker å ikke ta oss selv for høytidelig heller! Humoren følger oss alltid.

OJC som Lette Dragoner!


OJC på oppklaringspatrulje. Fouragen må med!Magnus har fått så hatten passer!Reidar oppdaget plutselig at noen kritiserte hornspillingenFor de som ikke ser anakronismen på bildet; Skjegg-klippen til Ola kom først på mote rundt 1830!!........2 sekunder før Trond sluttet som Skiløper