Beretninger fra felttogene

Etter at jeg selv ble medlem av Onsøeske Jeger Compagni og fattet interessen for Norges skjebneår i perioden 1807-1814 (i nevnte rekkefølge!) ble min nysjerighet vekket. Norge var på slutten av 1700-tallet en liten nasjon med omtrent 800.000 innbyggere. Hadde jeg selv noen slektninger som ble direkte berørt av krigshandlingene? Brått ble også interessen for slektsforskning vekket, og etter noe lesing viste resultatene seg. Ringen var sluttet; Soldat i 1814 og soldat i dag!

 

Jeg har her valgt å gjengi noen personlige førstehåndsberetninger fra 2 av dem som deltok i 1814. Begge tilhørte Bergenhusiske Infanteriregiment og deres historier er hentet fra en bok utgitt i 1917 med tittelen "Familien Daae". Gerhard har gjengitt en del om sine opplevelser i Indre Østfold i 1814, mens Ludvig var med på marsjene fra Bergen til Østlandet både i 1811, 1812 og 1813!

 R.A. Daae

 

Klikk på bildene under for å lese deres historier:

Gerhard Heiberg Daae
1788-1860

 

Ludvig Daae
1792 -1879