Waldemar Wilhelm von Bang

Premierlieutenant Waldemar Wilhelm von Bang
Født ca. 1784 i Norge. Korporal ved Søndenfjeldske GIR inntil 30. november 1807, ble da fenrik ved den gevorbne delen.
Sekondløytnant ved de nasjonale 24. april 1808, forflyttet tilbake til de gevorbne 14. september samme år.
Premierløytnant ved Østre Laurvigske kompani fra 1. juli 1810.
Ved Vestre Jarlsbergske fra 1811.
Ved de gevorbne fra 3. februar 1812.
Ved Vestre Jarlsbergske igjen 16. mars samme år.
Etter søknad innvilget avskjed 22. september 1814.