Tollef von Wiigh

Adjutant: Premierlieutenant Tollef von Wiigh
Født ca. 1781 i Norge.
Kom i tjenesten ca. 1800.
Stod ved Livgarden til Fods i Købenahvn, da hjan 1. august 1806 ble fenrik ved 2. Akerhusiske IRs 1. gevorbne grenaderkompani.
Sekondløytnant ved 2. gevorbne grenaderkompani 6. mars 1807.
Premierløytnant ved Østre Jalrsbergske kompani 20. juni 1808.
Ved den nye hærordningen av 1. juli 1810 fulgte han med kompaniet til SGIR, men byttet til Vestre Laurvgiske fra 17. juli samme år.
Ridder av Dannebrog.
1. januar 1818 ble han visstnok ansatt ved 2. Akershusiske Infanteribrigade.
Kaptein der 8. juli 1822, og sjef for Aurdalske kompani.
Bosatt på Skavellen i Aurdal.
Død 4. september 1826.