Thomas Sommer von Normann

Premierlieutenant Thomas Sommer von Normann
Født ca. 1784, i tjenesten ca. 1808. Cand.jur.
Fenrik ved SGIR 8. desember 1808.
Karakterisert sekondløytnant 2. juni 1809.
Virkelig sekondløytnant ved Skjebergske kompani 25. juli 1809.
Forflyttet til de gevorbne 14. mai 1810.
Karakterisert premierløytnant 28. januar 1813.
Virkelig premierløytnant ved Østre Jarlsbergske kompani 30. mars 1814.
(Inngikk i garnisonen i Fredrikstad, men unnslapp under kapitulasjonen 4. august. Sluttet seg til Arenfeldts brigade, og fikk kommando over et detasjement på 50 mann av Vesterlenske IR. Hardt såret, av noen kilder oppgitt som drept i kampen ved Kjølberg bro 14. august.

Ble senere byfogd i Fredrikstad. Suspendert ved Høyesteretts resolusjon av mars 1818. Unnvek i desember samme år fra sin arrest, ble etterlyst.