Severin Cornelius von Brun

Capitaine Severin Cornelius von Brun
(også oppgitt som "Svend")
Født 9. juli 1774 i Borgund, prostesønn.
Korporal ved SGIR i 1792.
Fenrik à la suite 27. juli 1798.
Virkelig fenrik ved regimentets gevorbne del 31. mai 1799.
Sekondløytnant, fortsatt ved de gevorbne, 19. juni 1801.
Premierløytnant ved Ryggeske kompani 24. august 1804.
Forflyttet tilbake til de gevorbne 19. april 1805, tilbake til Ryggeske 31. mai samme år.
Ridder av Dannebrog.
Kaptein og sjef for Østre Jarlsbergske kompani 21. februar 1811.
Ved den nye hærordningen 1. januar 1818 overført til Bergenske Infanteribrigade.
I 1823 sjef for Gravenske kompani.
Ridder av Sverdordenen.
Oberstløytnant ved samme brigade 16. april 1825.
Avskjed 16. oktober 1833.
Død 12. februar 1842 i Bergen.
Fikk 20. januar 1811 tillatelse til ekteskap med kjøpmannsenke Gjertrud Erichsen.