Rasmus Wexel von Heide

Premierlieutenant Rasmus Wexel von Heide
Født ca. 1771 i Norge. Kom i tjenesten 18. mars 1783.
Kvartermester 18. mars 1789.
Kornett à la suite ved Smålenske nasjonale Dragonregiment 17. januar 1794.
Virkelig sekondløytnant ved dettes Trøgstadske kompani 9. januar 1807, men forflyttet til Søndre Smålenske kompani 12. juni 1809, og derfra til Trøgstadske igjen i 1810.
Premierløytnant ved Søndenfjeldske nasjonale Artilleribataljon 21. april 1811.
Premierløytnant à la suite med ekstragasje ved Søndenfjeldske GIRs Hobølske kompani 21. januar 1813. Virkelig premierløytnant ved Hobølske kompani 14. april 1813.
Død 18. februar 1814. Gift: Hustruens navn ikke funnet.