Poul von Magnussen

Capitaine Poul von Magnussen
Født ca. 1765 i Norge, angivelig familie i Kristiansand.
Kom i tjenesten 21. januar 1787, som underkonstabel ved 12. artillerikompani i Bergen.
Bombarder 10. juni 1789.
Furer 1. januar 1790.
Sersjant 1. mai 1793.
Fyrverker 1. mai 1795.
Premier- og Tøyhusløytnant på Fredriksten 22. mai 1801.
For sitt under krigen "utviste militære talent og berømmelige forhold under affæren ved Prestebakke" ble han 30. juni 1808 tildelt kapteins karakter med ansiennitet fra 10. juni, med 276 Riksdaler i gasje ved Søndenfjeldske GIR.
Virkelig kaptein og sjef for Bergske kompani 14. september 1808, regnet fra 30. september.
Fortsatte også som tøyhusløytnant til utgangen av februar 1809.
Ridder av Dannebrog 3. juni 1809.
Sjef for et gevorbent musketerkompani 9. april 1810.
Ennå i samme stilling i 1817.
På vartpenger, trolig fra 1. januar 1818 , til sin død.
Bodde i alle fall fra 1835 på Idd. Død 1. februar 1838.
Gift 1792 med Anne Margrethe Schoubye. Ekteskapet ble barnløst, så derfor ble 7. mars 1837 et legat til fordel for bl.a. Fredrikshalds fattige, bekreftet av kongen 19. februar 1838.