Poul Andreas von Moltzow/Moltzau

Secondlieutenant Poul Andreas von Moltzow/Moltzau
Født 24. juni 1789 i Aurskog. Sønn av sogneprest i Hurdal, Hans Christian Moltzau og Salome Christine Maar.
Vervet til 11. artillerikompani i Christiania i 1807.
Sersjant "paa Avantage" ved Oplandske IR til 27. oktober 1808, da han ble fenrik ved 2. gevorbne grenaderkompani, 2. Akershusiske IR.
Sekondløytnants grad 2. juni 1809, virkelig sekondløytnant ved samme kompani 7. juni 1809.
Plassert ved Søndenfjeldske GIRs gevorbne musketerkompanier ved nedleggelsen av 2. Akershusiske IR ifm. hærordningen av 1. juli 1810.
Karakterisert premierløytnant fra 28. januar 1813, virkelig premierløytnant ved Søndre Jarlsbergske kompani 16. mars 1814.
Avskjed og satt på vartpenger fra 1. januar 1818.
Kjøpte senere enkesetet Ødemark i Hurdal, var en periode veiinspektør.
Død 16. mai eller 18. september 1858 på Ødemark i Hurdal.
Gift med Marie Kristina Hassel.