Peter Hersleb Harboe von Castberg

Premierlieutenant Peter Hersleb Harboe von Castberg
Født 1792 i Bergen, døpt 22. juli samme år.
Sønn av løytnant, senere magasinforvalter Tycho Diderich Castberg og Helene Margrethe Calmeyer.
Norsk landkadett 7. april 1804 til 1. april 1808.
Fenrik à la suite ved SGIR 1. januar 1808, med ansiennitet fra 16. februar samme år.
Repetent ved det Norske Landkadettkorps fra 1. april 1808 til 8. januar 1810, da han avgikk til regimentet.
Sekondløytnants karakter 14. september 1808.
Gevorben sekondløytnants krakter 1. januar 1809.
Virkelig sekondløytnant ved den gevorbne delen 1. oktober 1810.
Premierløytnant ved Ryggeske kompani 4. april 1811, forflyttet til Nordre Laurvigske i 1812.
Til 2. gevorbne jegerkompani 6. april 1814, til et av de gevorbne musketerkompaniene 27. april samme år.
Ved hærordningen av 1. januar 1818 satt til 1. Akershusiske Infanteribrigade.
Adjutant ved Akershusiske gevorne Musketerkorps i 1823.
Død 10. juni 1858.