Peder Hansen von Schaubye

Premierlieutenant Peder Hansen von Schaubye
(også angitt som "Schoubye")
Født ca. 1787. Kom i tjenesten ca. 1803.
Sersjant ved Norske Artilleribrigade i 1803.
Fenrik ved SGIR 5. februar 1808.
Sekondløytnant ved Skjebergske kompani 14. september 1808, overført til 2. gevorbne grenaderkompani 22. desember samme år.
Fortsatte ved de gevorbne musketerkompaniene etter hærordningen av 1. juli 1810.
Premierløytnant ved Østre Laurvigske kompani 16. mai 1811, forflyttet tilbake til de gevorbne musketerkompaniene 13. oktober 1812.
Etter søknad gitt avskjed 11. mai 1815.