Finne, Niels Henrich

F. 17/3 1772 i Norge. Sønn av kpt. ved 1.Akh.nasj.inf.regt. Kostkadett ved Landkadettkomp.et 10/11 1786. Virk. fenr. ved S.fjeldske inf.regt. 1/1 1794, utn. 13/12 1793 med anc. fra 4/1 1793. Seklnt. ved samme regt.s. 2 gev. grenkomp. 27/7 1798. Prnlt. ved regt.ets nasj. Ryggeske komp. 19/6 1801 men forlfyttet til 6. gev. musk.komp 7/10 1803. Kpt. og chef for Borgeske komp. 10/3 1809, men han fikk Onsøske komp. 9/4 1810 og byttet igjen dette med 2. gev. jegerkomp. 17/7 s.å. R.S.O. Stod på vartpenger i 1823. Bodde på Fr.hald i 1835 og til sin død 25/12 1849.