Michael von Lyche

Secondlieutenant Michael von Lyche
Født ca. 1790. I tjenesten ca. 1808.
Underoffiser "paa Avantage" ved Søndenfjeldske GIR til 23. juli, deretter sekondløytnant à la suite ved samme regiment.
Virkelig sekondløytnant på yngste gasje ved 4. gevorbne musketerkompani 16. mai 1811.
Forflyttet til 2. gevorbne jegerkompani 16. mars 1812.
På eldste gasje ved Vestre Jarlsbergske kompani 25. april 1812.
På eldste gasje ved de gevorbne 14. desember 14. desember 1813, regnet fra 1. juli samme år.
Etter søknad, meddelt avskjed 29. juni 1815.
.