Michael Ferdinand von Daldorph

Capitaine Michael Ferdinand von Daldorph
(også angitt som "Daldorff")
Født ca. 1767/68 i Norge. Sønn av proprietær Friderich Daldorph av Trøgstad sogn. Denne var igjen en bror av kaptein Johan Michael Daldorph, og begge var sønner av rådmann i Fredrikstad, Michael Daldorph.
Kom i tjenesten 1785. Furer, deretter fenrik à la suite ved Søndenfjeldske gevorbne IR 26. september 1788.
Virkelig fenrik ved 3. gevorbne musketerkompani 29. mai 1789.
Sekondløytnant ved Markerske kompani 7. oktober 1796.
Kaptein og sjef for Ryggeske kompani 9. januar 1807.
Reservert majors ansiennitet 3. februar 1812.
Deltok i kampen ved Skotsberg Sund 7. mai 1808.
Utsatt på vartpenger, antagelig fra 1. januar 1818.
Død 18. august 1831 på Huul i Hobøl.
Gift 11. april 1816 med Johanne Christiane Thrane.