Mathias von Bodom

Artilleriofficer: Premierlieutenant Mathias von Bodom
(også angitt som "Bodum")
Født ca. 1787 i Norge. Hadde i desember 1810 tjent i tre år.
Underoffiser ved SGIR til 24. april 1808, da han ble virkelig fenrik ved samme regiment.
Sekondløytnant ved Skjebergske kompani 22. desember 1808, til den gevorbne delen 18. april 1809. Til 2. gevorbne jegerkompani 1810.
Ridder av Dannebrog 28. juni 1809.
Premierløytnant ved Tunøeske kompani 26. juli 1811.
Til den gevorbne del 24. februar 1813, stod der ennå i 1817.