Magnus Arboe von Fougner

Major Magnus Arboe von Fougner
Født 2. mai 1765 i Gausdal. Sønn av kaptein Ellef Simonsen Fougner.
Elev ved den Matematiske Skole i Christiania 10. april 1783.
Fenrik à la suite ved Danske Livregiment i København 30. juni 1786.
Virkelig fenrik 18. mai 1787.
Sekondløytnant 21. desember samme år.
Premierløytnant ved 1. Bergenhusiske IR 22. august 1788, antagelig ved Nordre Søndfjordske kompani.
Ved hærordningen av 1. mai 1789 hvor de to Bergenhusiske regimentene ble slått sammen, ble Fougner etter kongelig resolusjon av 29. mai ansatt som premierløytnant ved Nordhordlenske kompani.
Forsatt til 2. Akershusiske IR 25. februar 1791, ved de nasjonale.
Fra 1792 ved Søndre Jarlsbergske kompani.
Forflyttet til 2. gevorbne grenaderkompani fra 27. mars 1801.
Kaptein og sjef for Østre Laurvigske kompani 26. juni samme år, men forflyttet til Søndre Jarlsbergske kompani fra 25 september samme år.
Kaptein ved Søndenfjeldske GIR og sjef for Søndre Jarlsbergske kompani fra 1. juli 1810.
Major og kommandør for regimentets 1. nasjonale bataljon, samt sjef for Tunøeske kompani 26. juli 1811.
På vartpenger fra 1. januar 1818 til sin død 26. mai 1837.
Gift: 1) Fikk i desember 1791 tillatelse til å gifte seg med jomfru Benedichta Christine Hammer.
2) Fikk i september 1796 tillatelse til å gifte seg med jomfru Dorothea Lemmich Rødder.