Lars Christian von Heidenreich

Premierlieutenant Lars Christian von Heidenreich
Født 27. juni 1792 i Norge. I tjenesten ca. 1803.
Volontærkadett ved Norske Landkadettkorps til 18. januar 1809, da han ble virkelig fenrik ved Søndenfjeldske GIR med ansiennitet fra 1. juli 1808.
Sekondløytnant ved den nasjonale delen 18. april 1809, overført til de gevorbne musketerkompaniene fra 9. april 1810.
Plassert ved 1. gevorbne jegerkompani 3. februar 1812.
Premierløytnant ved Schibtvedtske kompani 11. august 1812.
Ved hærordningen av 1. januar 1818 plassert som premierløytnant ved 1. Akershusiske Infanteribrigade.
Stod i 1823 ved Akershusiske gevorbne Musketerkorps' 3. kompani.
Karakterisert kaptein 11. mai 1826.
Gitt sivil befordring 11. mai 1832.
Overtollbetjent i Arendal, død 1. september 1848 i samme stilling på samme sted.
Gift 24. oktober 1822 med Julie Fredrikke Rynning.