Spørck, Johan Henrich

F. 2476 (15/6?) 1778 i Kj.havn. Sønn av hoffrettsassessor og foged i Numedal Chr. Ludvig Spørck og Else Kristine Juul. Kom i tjenesten ca. 1789. Kostkadett 16/9 1789. Kgl. pasje 1795. Virk. fenr. ved samme regt.s. gev. musk.komp.er 7/10 1796. Sek.lnt. ved de samme gev. komp.er 2574 1800. Utførte i 1802 et godt kart over Fr.sten. Fikk derfor 150 rdl. Pr.lnt. ved regt.ets nasj. komp.er - uvisst hvilket - 11/2 1803, men forflyttet til de gev. musk. komp.er 18/3 s.å. og derfra til det nasj. Iddeske komp. 30/10 1807. Deltok med heder i kampene natten mellom 8. og 9. mai 1808 og ved prestebakke 10 juni s.å. Fikk kpt.s karakter 30/6 1808 for sitt under krigen utviste militære talent og berømmelige forhold. Dessuten fikk han så stort tillegg, at han hadde full kpt.s gasje. Virk. kpt. og chef for Iddeske komp. 14/9 1808. R.D.O. 28/6 1809. Forflyttet til chef for regt.ets 1 gev. grenkomp. av samme regt, men fikk ved den nye hærordn. fra 1/7 1810 1. gev. jegerkomp. av samme regt. Var insp.off. ved regt.ets uoff.skole på Fr.hald 1808 - 1817. Blev ved den nye hærordn. fra 1/1 1818 plassert ved 1. Akh. inf. brig. som chef for 1. gev. komp. Obl. 18/1 1819 og chef for Akh. gev. musk.kps. Oberst 4/7 1823. Adj. hos kongen. Gen. adj. 24/6 1828. Gen.maj. og chef for Gen.staben 29/8 1832. Kom.dant. i Fr.stad 10/7 1847. Stk. S.O., R.D.O., R.R.St.A.O.III. Død 26/12 1849 i Fr.stad. Gift 5/2 1808 på Fr.hald. med jfr. Magdalena Wiel f. 6/5 1784 på Fr.hald, død 6/1 1840 i Kr.ania, datter av kanselliråd Truls Wiel og Elisabeth Sophie Arboe.

 

Johan Henrich Spørch

Spørch på sine eldre dager