Johan Christopher von Brock

Secondlieutenant Johan Christopher von Brock
Født ca. 1795 i Norge. I tjeneste 1809. Frikorporal ved Søndenfjeldske GIR til 16. februar 1813, ble da sekondløytnant på yngste gasje ved samme regimentet uten ansiennitet, plassert ved 1. gevorbne jegerkompani 14. april samme år.
Virkelig sekondløytnant ved vestre Jarlsbergske kompani 14. desember 1813, med ansiennitet fra 1. juli 1813.
Forflyttet tilbake til den gevorbne delen 16. mars 1814.

Ved hærordningen av 1. januar 1818 ble en sekondøytnant med samme navn ansatt ved 1. Akershusiske Infanteribrigade, som kan være samme mann utifra alder, men med ansiennitet fra 20. desember 1814 iflg. militærkalenderen. Stod i 1823 ved Ullensakerske kompani.
Premierløytnant ved brigadens Hofske kompani 10. oktober 1826. Kaptein ved samme brigade, sjef for Romerikske landvernsdivisjon 15. mars 1841, Østerdalske landvernsdivisjon fra 2. juni 1846. Avskjed 3. oktober 1846.