Jacob Holst von Ager

Capitaine Jacob Holst von Ager
Født 14. februar 1773 i Jarlsberg. Sønn av kaptein Svend Ager.
Elev ved den Matematiske Skole i Christiania 1. juli 1790 - 30. april 1794.
Hadde i desember 1788 tjent 4 år som underoffiser og 3 måneder som offiser.
Fenrik à la suite ved 2. Smålenske IR 5. september 1788.
Ved hærordningen av 1. mai 1789 og 2. Smålenske IRs nedleggelse, ble han ved kongelig resolusjon av 29. mai forsatt til 2. Akershusiske IR.
Virkelig fenrik ved dette regimentets gevorbne grenaderkompanier 16. juli 1790.
Karakterisert Sekondløytnant 28. januar 1791, med ansiennitet fra 12. november 1790.
Virkelig sekondløytnant ved Sandeske kompani 21. august 1792.
I 1794 ved Vestre Laurvigske.
Forsatt til 2. gevorbne grenaderkompani 20. januar 1797.
Premierløytnant ved Østre Laurvigske kompani 20. desember 1799.
I 1801 ved Østre Jarlsbergske kompani.
Forflyttet til Vestre Laurvigske kompani 20. juni 1808.
Kaptein og sjef for Vestre Laurvigske 13. januar 1810.
Omgjort til jegerkompani 31. januar 1811.
Fulgte med kompaniet til Søndenfjeldske GIR ved 2. Akershusiske IRs nedleggelse og hærordningen av 7. juli 1810.
Sjef for Søndre Jarlsbergske kompani 26. juli 1811.
Ble ved hærendringen av 1. januar 1818 plassert ved 2. Akershusiske Infanteribrigade, stod i 1823 som sjef for Jarlsbergske kompani, bosatt på Skjeggestad i Ramnes.
Major i armèen 11. oktober 1825.
Oberstløytnant ved samme brigade og sjef for Valderske nasjonale Musketerkorps 29. august 1832, bosatt på Nærløs i Lands prestegjeld.
Fra 1. mars 1836 overført til Kristiansandske brigade som sjef for Kristiansandske gevorbne Musketerkorps.
Død 22. august 1841.
Gift 17. januar 1811 i Sandefjord med Cathrine Maria Alsen.