Jacob Christopher von Meyer

Secondlieutenant Jacob Christopher von Meyer
Født ca. 1789 i Norge. Kom i tjenesten ca. 1802.
Kostkadett ved Danske Landkadettkorps til 30. desember 1811, avgikk med eksamen.
Sekondløytnant ved Søndenfjeldske GIR 30. desember 1811.
Plassert ved 2. gevorbne jegerkompani 3. februar 1812.
Forflyttet til Tunøeske kompani 11. august samme år.
Tilbake til de gevorbne 16. mars 1814.
Ved den nye hærordning av 1. januar 1818 ansatt ved 1. Akershusiske Infanteribrigade.
Premierløytnant der 25. mai 1818.
Stod i 1823 ved Bergske kompani av Smålenske nasjonale Musketerkorps.
I 1835 ved 1. gevorbne kompani av Fredrikstenske gevorbne Musketerkorps.
Kaptein og sjef for 4. divisjon av Oplands Landvernsbataljon 1. juli 1837.
Overtollbetjent i Trondheim 1830.
Avskjed 27. desember 1862.
Død 22. juli 1869 i Trondheim.
Gift 19. januar 1816 i Christiania med Johanne Sophie Haslund, 1797 - 1871, født i Fredrikshald, datter av kjøpmann Jacob Haslund og Anne Sophie Tambs