Ivar von Hartwig

Premierlieutenant Ivar von Hartwig
Født 9. oktober 1783 i Haderslev, Danmark.
Kom i tjenesten ca. 1798, underoffiser ved SGIR til 15. eller 17. april 1801, da han ble virkelig fenrik ved den gevorbne delen.
Sekondløytnant ved de gevorbne 9. april 1802.
Premierløytnant ved Tunøeske kompani 3. januar 1806, tilbake ved de gevorbne 17. april 1808.
Karakterisert kaptein 13. august 1812, utnevnt 30. mars 1814.
Virkelig kaptein og forsatt til Nordenfjeldske GIR som sjef for Askerske kompani 25. april 1814.
Stod der ennå i 1817.
Overtollbetjent i Bergen 18. desember 1827.
Død 6. desember 1843 i bergen.
Gift ca. 1814 i Sande med Anne Cathrine Arbo.