Hendrik von Westphal

Secondlieutenant Hendrik von Westphal
Født ca. 1792 i Norge. I tjeneste ca. 1808.
Underoffiser "paa Avantage" ved SGIR til 25. juli 1809, da han ble sekondløytnant på yngste gasje. Hadde korporalseksamen.
Sekondløytnant à la suite 1. juli 1810.
Virkelig sekondløytnant ved de gevorbne 17. juli 1810.
Ved 1. gevorbne jegerkompani fra 31. januar 1811, til de nasjonale 3. februar 1812, og til 2. gevorbne jegerkompani 25. april samme år.
Karakterisert premierløytnant i 1813.
Virkelig premierløytnant ved Hobbølske kompani 3. august 1815.
Ved hærordningen av 1. januar 1818 ansatt ved 1. Akershusiske Infanteribrigade.
Stod i 1823 ved 1. gevorbne kompani.
Kaptein og sjef for 1. divisjon av Oplandske Landvernsbataljon 1. juli 1837. Befordret til det sivile 18. januar 1839.