Hans Peter von Tharum

Capitaine Hans Peter von Tharum
(også angitt som "Hans Peder von Tarum")
Født 21. august 1763 i Borre. Sønn av kaptein Johan Zacharias Tharum.
Elev ved den Matematiske Skole i Christiania 17. april 1780 - april 1783.
Underoffiser ved Livgarden i København inntil 7. juli 1786, da han ble fenrik à la suite ved 2. Smålenske IR.
Sekondløytnant ved sammes Nordre Laurvigske kompani 22. august 1788.
Premierløytnant ved Østre Jarlsbergske kompani, 2. Akershusiske IR fra 1. mai 1789, utnevnt 17. april samme år.
Forflyttet til Østre Laurvigske kompani i 1800, og til 2. gevorbne grenaderkompani 26. juni 1801.
Kaptein ved samme regiment, og sjef for Østre Laurvgiske kompani 25. september 1801.
Fulgte kompaniet til Søndenfjeldske GIR ved hærordningen av 1. juli 1810 og nedleggelsen av 2. Akershusiske IR.
Reservert majors ansiennitet fra 26. november 1811.
Ved hærordningen av 1. januar 1818 satt på vartpenger. Død 6. januar 1844, da bosatt i Larvik.
Fikk i mars 1795 tillatelse til ekteskap med kammerråd Knøppers enke Anne Dorothea Knøpper f. Buch.