Hans Frederik von Tambs

Capitaine Hans Frederik von Tambs
(også angitt som "Hans Friderich von Thams")
Født 2. oktober 1774 i Fredrikstad. Sønn av Auditør Morten Friderich Thams samme sted.
Elev ved den Matematiske Skole i Christiania 16. juli 1790.
Underoffiser frem til han 30. nobember 1792 ble fenrik à la suite ved Søndenfjeldske GIR.
Virkelig fenrik ved de gevorbne 7. oktober 1796.
Sekondløytnant ved de gevorbne 27. april 1798.
Premierløytnant ved Tunøeske kompani 19. juni 1801.
Tilbake til de gevorbne 11. februar 1803, til Tunøeske igjen 18. mars samme år.
Til Onsøiske kompani i 1805, og til Markerske i 1807.
Deltok "med heder" i kampen ved Skotsberg Sund 7. mai og ved Prestebakke 10. juni 1808.
Ridder av Dannebrog 22. september 1809.
Kaptein og sjef for Hobbølske kompani 22. desember 1808.
Gevorben kompanisjef 3. februar 1812.
Adjutant hos Kongen 3. november 1817.
Ble ved hærordningen av 1. januar 1818 ansatt ved 1. Akershusiske Infanteribrigade.
Karakterisert major 30. september 1820.
Var i 1823 sjef for Ullensakerske kompani og bosatt på Nordre Naddem i Høland.
Ridder av Sverdordenen.
Oberstløytnant i Armèen 24. juni 1828.
Død 10. desember 1833.
Gift med Oberstløytnant Ole Christopher Hiermanns fraskilte kone Karen Margrethe Stang, 1778 - 1852.