Hans Christian von Harboe

Premierleutenant Hans Christian von Harboe
Født ca. 1783 i Norge. Sønn av major Christian Harboe ved 2. Akershusiske IR.
Kom i tjeneste 1. mai 1792. Underoffiser til 19. juni 1801, da han ble virkelig fenrik ved Nordenfjeldske gevorbne IR.
Ble forsatt til 1. Akershusiske IR, men 23. oktober 1801 ble ordren annulert.
Sekondløytnant ved NGIRs gevorbne del 19. november 1802.
Premierløytnant ved Hougsundske kompani 30. august 1805, forflyttet til de gevorbne 22. november samme år.
Forsatt til 2. Akershusiske IRs Kongsbergske kompani 31. oktober 1806.
Til Søndenfjeldske GIRs Vestre Laurvigske jegerkompani ved hærendringen 1. juli 1810.
Forflyttet til Østre Jarlsbergske kompani 1811.
Forbeholdt kapteins ansiennitet 13. august 1812.
Meddelt avskjed i nåde med kapteins karakter og gasje i pensjon ved kongelig resolusjon av 30. mars 1814, etter søknad på grunn av svakelighet.
Satt à la suite i armèen med havende pensjon i gasje inntil vakanse inntreffer 6. september 1814.