Gottfried Gustav von Klem

Major Gottfried Gustav von Klem
Født ca. 1760/62 i Norge. Korporal - Tillatt opptatt ved den matematiske skole i Christiania 6. august 1778.
Premierløytnant ved 1. Jydske IR til 1. august 1800, da han ble kaptein ved 2. Akershusiske IR som sjef for Østre Laurvigske kompani.
Byttet til Østre Jarlsbergske 26. juni 1801.
Fulgte med kompaniet til Søndenfjeldske GIR ifm. hærordningen av 1. juli 1810.
Major, nasjonal bataljonskommandør og sjef for Tunøeske kompani 21. februar 1811.
Tjenestegjørende major ved 2. gevorbne bataljon og sjef for 5. gevorbne musketerkompani fra 26. juli 1811.
Forflyttet til 1. gevorbne bataljon 3. februar 1812, men beholdt samme kompani.
Fortsatt samme stilling i 1817, videre informasjon ikke angitt.