Frederik Hendrik von Conradi

Premierlieutenant Frederik Hendrik von Conradi
(også angitt som "Henrich Friderich"/vice versa)
Født 19. juli 1790 i Norge. I tjenesten ca. 1807.
Underoffiser ved SGIR til 24. april 1808, da han ble fenrik.
Sekondløytnant ved de gevorbne 18. april 1809.
Premierløytnant ved Hobbølske kompani 24. desember 1811, forflyttet til den gevorbne delen 14. april 1813.
Ved den nye hærordningen av 1. januar 1818 ansatt som premierløytnant ved Bergenske Infanteribrigade.
Stod i 1823 ved Kinservigske kompani.
Kaptein og sjef for Ørskougske kompani av samme brigade 13. april 1833, bosatt på Abelset på Ørskoug.
Avskjed 22. januar 1838.
Død 11. mars 1854.
Gift 1) med Peroline Amalie Olsen, 1798 - 1847, 2) med Cathrine.