Christian von Norbye

Secondlieutenant Christian von Norbye
(også angitt som "Nordbye")
Født 1793 i Norge. Kom i tjenesten ca. 1809.
Underoffiser ved SGIR til 24. april 1813, da han ble ansatt som sekondløytnant uten ansiennitet.
Ved 2. gevorbne jegerkompani fra 29. mai samme år.
Virkelig sekondløytnant ved de nasjonale 16. mars 1814, tilbake til 2. gevorbne jegerkompani på eldste gasje 30. mars.
Ansiennitet fra 20. desember 1814.
Ved den nye hærordningen av 1. januar 1818 ble han plassert ved 1. Akershusiske Infanteribrigade.
Premierløytnant 10. oktober 1826.
Var i 1835 adjutant ved Fredrikstenske gevorbne Musketerkorps.
Avskjed og befordret til sivil stilling 29. desember 1838.