Christian von Heide

Capitaine Christian von Heide
(også oppgitt som "Christian Hansen von Heyde")
Født 1769, døpt 24. mai samme år i Onsøy.
Furer til 1. juli 1791, da han ble fenrik à la suite ved 1. Akershusiske IR.
VIrkelig fenrik ved 2. gevorbne grenaderkompani fra 6. mai 1796.
Sekondløytnant ved Landske kompani 30. juni 1797, men forflyttet til 1. gevorbne grenaderkompani 9. august 1798.
Karakterisert premierløytnant 14. august 1801.
Satt à la suite med premierløytnants gasje ved SGIR 20. november samme år.
Virkelig premierløytnant ved Borgeske kompani fra 1802.
Ridder av Dannebrog.
Kaptein og sjef for Onsøiske kompani 18. april 1809, men fikk Borgeske kompani fra 9. april 1810.
Fortsatt i samme stilling 1817.
Død 27. august 1822 på Lilleeng i Skjeberg, 54 år gammel.
Skjøt seg selv med pistol (Ovenstad: "Sinnssvak")
Gift 5. mars 1802 i Skjeberg med Ellen Marie Mørch, f. 1771 i Skedsmo, prostedatter.