Christian Frederik von Ruge

Premierlieutenant Christian Frederik von Ruge
Født 3. juli 1787 i Øyer. Sønn av oberstløytnant Christian Robert Ruge og Margaretha Christine Schmidt/Smidt.
Eksamen fra danske landkadettakademi.
Fenrik à la suite ved SGIR 9. desember 1803.
Sekondløytnant ved 3. Jydske IR i Danmark 27. september 1805. Til SGIRs gevorbne del 9. januar 1807.
Premierløytnant ved Vestre Rakkestadske kompani 17. april 1808.
Til det gevorbne Livkompaniet 7. mars 1810.
Kaptein ved 1. Akershusiske Infanteribrigade og sjef for Fåbergske kompani av Hedemarkske nasjonale Musketerkorps fra 12. februar 1818. Ordonnansoffiser hos kongen 26. august 1819.
Ridder av Sverdordenen.
Hadde i 1835 Gausdalske kompani, bosatt på Dallerud i Fåberg.
Major 5. oktober 1835.
Oberstløytnant og sjef for Gudbrandsdalske nasjonale Musketerkorps 10. juni 1837, bopel i Lillehammer.
Til 2. Akershusiske Infanteribrigade som sjef for Akershusiske gevorbne Musketerkorps fra 1840, bosatt i Christiania.
Adjutant hos Kongen.
Oberst 1. januar 1853, fortsatt sjef for samme korps.
Ridder av St. Olavs orden 1. desember 1853.
Død 20. mars 1855 i Christiania.
Gift 3. april 1818 med Johanne Marie Sinding, født 1796 i Fredrikshald.